Vừa qua, các chư Tăng, Tăng ni tại chùa Thiên An, Tx. An Nhơn (Bình Định) đã cử hành lễ tác pháp An Cư Kiết Hạ PL. 2564 – DL. 2020.

Cụ rùa sống dưới chân tượng Phật Quan Âm

Tại Tịnh nghiệp đạo tràng An Cư chùa Thiên An có HT. Thích Ngộ Khải – Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN Tx. An Nhơn, Viện chủ chùa Thiên An làm thiền chủ; TT. Thích Đồng Thành – UV.HĐTS, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh Bình Định, trụ trì chùa Thiên An làm Hóa chủ… Và với hơn 30 hành giả An Cư.

chua-thien-an-binh-dinh-tac-phap-an-cu-nam-20201

Sau khi chư Tăng đảnh lễ Tổ sư, ĐĐ. Thích Đồng Ngữ, Tăng thường trú chùa Thiên An đã tác bạch cung thỉnh Thượng Tọa Hóa chủ cử hành lễ tác pháp An Cư. Thượng Tọa Hóa chủ đã niêm hương bạch Phật và thực hiện nghi thức đối thú tác pháp An Cư.

chua-thien-an-binh-dinh-tac-phap-an-cu-nam-20202

Ba tháng An Cư Kiết Hạ có ý nghĩa rất lớn đối với người xuất gia lẫn tại gia. Đó là thời điểm chư Tăng Ni dành trọn thời gian cho việc tu học, thúc liễm thân tâm, trau giồi Giới – Định – Tuệ, đồng thời đây cũng là cơ hội cho hàng Phật tử tại gia phát tâm gieo trồng ruộng phước thông qua việc cúng dường, ngoại hộ, tạo điều kiện thuận lợi cho chư Tăng Ni an cư tu học.

chua-thien-an-binh-dinh-tac-phap-an-cu-nam-20203

Hàng năm đến mùa An Cư, chư Tăng Ni tạm gác lại các Phật sự bận rộn như hoằng pháp, hoạt động xã hội, từ thiện… Thay vào đó là vân tập về một trú xứ để chuyên tâm tu học. Trong ba tháng An Cư, chư Tăng Ni hạn chế mọi tiếp xúc bên ngoài, không bị ngoại duyên chi phối hay làm ảnh hưởng. Những hành giả xuất gia thực hiện phận sự an cư tinh tấn trong việc học pháp, hành pháp, nghiêm trì giới luật… sẽ khiến cho công đức, giới hạnh, đạo lực tăng trưởng, xứng đáng là nơi nương tựa và là phước điền của hàng Phật tử tại gia.

1 Comment

  1. Pingback: Làm rõ hành vi bạo hành bé tiểu gây bức xúc tại chùa Long Nguyên - Mayniemphatmp3.com

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *