ve-chung-toi

Sứ Mệnh

Kính bạch các Quý Thầy, Quý Vị Phật Tử, website Mayniemphatmp3.com ra đời với mong muốn trợ duyên cho các quý vị đạo hữu trong việc tu học. Ngưỡng kính mong nhờ sức oai thần của Chư Phật 10 phương để Phật Pháp được lưu truyền rộng rãi. Để cho những người hữu duyên gặp được mà nương theo tu học. Nhờ đó mà thân tâm thường an lạc, gia đình hạnh phúc, viên mãn hơn trong đời này. Và xa hơn nữa là giải thoát, giác ngộ và hoằng dương Chính Pháp.

Câu chuyện của Khai Minh

Nam Mô A Di Đà Phật!

Đệ tử chúng con đều là những hạng phàm phu, cố gắng dùng việc kinh doanh này để gieo duyên lành tới các quý vị đạo hữu gần xa. Trọn được bổn phận của người con học Phật, góp chút sức hèn mọn vào công cuộc hoằng dương Phật học.

Thế nhưng do trí tuệ còn hạn hẹp, trong quá trình gây dựng và duy trì có thể còn nhiều thiếu sót và không tránh được sai lầm. Chúng con kính mong được các Quý Thầy, Quý Đạo Hữu góp ý, chỉ điểm cho chúng con. 

Chúng con thành tâm đảnh lễ và tri ân.

Kính chúc Quý vị luôn tinh tấn trên con đường tu học, thân tâm thường được an lạc, gia đình hạng phúc.

Nam Mô A Di Đà Phật!

“Chí tâm niệm Phật muôn đời phúc
Thành tâm niệm Phật vạn niên khang”

Miễn Phí Vận Chuyển Khi Mua Từ 2 bộ

Với nỗ lực hoằng dương Phật Pháp, chúng tôi tặng ngay 1 đầu đọc thẻ để Quý vị có thể tuỳ chỉnh nội dung và Miễn Phí Vận Chuyển khi mua từ 2 bộ sản phẩm.